once upon a time - 95 by Aashu Patel in Gujarati Biography PDF

વન્સ અપોન અ ટાઈમ - 95

by Aashu Patel Matrubharti Verified in Gujarati Biography

‘તમે સમજી રહ્યા છો એમ હું ઑડિયોકિંગ ગુલશકુમારની જ વાત કરી રહ્યો છું.’