ડ્રીમ સ્ટોરી વન લાઇફ વન ડ્રીમ - ભાગ 36

by Rinku shah Verified icon in Gujarati Novel Episodes

"પલક અને ગૌરીબેન ઠીક છે.મહાદેવભાઇ શાંત થાઓ તમને પુરી વાત જણાવુ .તે માત્ર દવા ના ધેન હેઠળ સુતેલા છે." વેદાંતભાઇ મહાદેવભાઇ ના હાથ માંથી પુલકીત નો કોલર છોડાવે છે. " અને તમારે કોઇનો ખરા દીલ થી આભાર માનવો હોય ...Read More