કાલ્પનિકતા ની દુનિયામાં જાદુઈ આત્મકથા નું રહસ્ય - 5

by Kuldeep Sompura Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

અધ્યાય 5 "કાલ્પનિકતા તરફ પ્રયાણ"આજ ના દિવસમાં આમ પણ બહુ ખરાબ બની ગયું હતું હવે તેનાથી વધારે તો હવે શું ખરાબ થશે તેની કોઈ આશા તો અર્થ પાસે હતી નહીં પણ બબલુ નો જવાનો સમય થઈ ગયો હતો તેને ...Read More