સંબંધો ની આરપાર... - પેજ - ૪૨

by PANKAJ Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

અદિતી એ તેનાં તથા પ્રયાગ નાં સંબંધ ની જાણ કરવા તથા ભવિષ્ય માં તેમનું ભણવાનું પૂરું કરીને તે પ્રયાગ સાથે લગ્ન કરવા માંગછે તે કહેવા તથા તે માટે તેનાં મમ્મી તથા પપ્પા ની રજા લેવા માટે ફૉન કરેલો છે, ...Read More