મને લઈ જા ને તારી સંગાથ, તારા વિના ગમતું નથી

by Ashoksinh Tank Verified icon in Gujarati Short Stories

કુંજલ ની હાલત દિવસે દિવસે વધુ બગડતી જતી હતી. કેટલાય દિવસના હોસ્પિટલાઇઝ પછી ડોક્ટરે રજા આપી દીધી હતી. થાય તેટલી ઘરે સેવા કરવાનું કહ્યું હતું. આમ તો કુંજલ ની ઉંમર બાવન આજુબાજુ થવા આવી છે.સેવા ચાકરી માં એકનો એક ...Read More