હું કાબરી નહિ, નિમીષા છું - કાળું હોવું શાપ કે અભિશાપ

by Nirav Patel SHYAM Verified icon in Gujarati Motivational Stories

"હું કાબરી નહિ, નિમીષા છું"લે. નીરવ પટેલ "શ્યામ""કરસનભાઇ ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો. તેના જન્મ પહેલા સૌના ચહેરા ઉપર ખુશી હતી, સૌને તો એમ હતું કે દીકરો આવશે. જો કે કરસનભાઇના પરિવારમાં કોઈ દીકરી વિરોધી તો હતું જ નહિ પરંતુ ...Read More