નફરત સે બની એક કહાની પ્યાર કી - 25 (અંતિમ ભાગ)

by Tasleem Shal Verified icon in Gujarati Love Stories

6 મહિના પહેલા.... પાર્થ સમર ને છ મહિના પહેલા ની ઘટના જણાવતા કહે છે કે..... સમર હું જ્યારથી પાંખી ને પહેલી વાર જોઈ ત્યારથી જ પસંદ કરવા લાગ્યો હતો...અને આ પસંદ ધીમે ધીમે પ્રેમ માં પરિણમવા લાગી...હું હમેંશા ...Read More