ATRUPT - 2 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

अतृप्त - भाग २

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

एका ओसाड निर्मनुष्य रस्त्याच्या मधोमध आडव्या पडलेल्या मानसीला, आपल्या बायकोला तो उठवत होता..आणी रस्त्यावरून भरधाव वेगाने धावत येणा-या वहानाच्या हेडलाईटचा प्रकाश त्याच्या तोंडावर पडला आणी मानसीला छातीशी कवटाळून घेत एक आर्त किंकाळी त्याच्या तोंडून बाहेर पडली... ...Read More