Aala Shravan manbhavna - 3 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

आला श्रावण मनभावन भाग ३

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

आला श्रावण मनभावन भाग ३ मंगळागौरीची कथा अशी सांगतात . आटपाट नगर होतं. तिथं एक वाणी होता. त्याला कांहीं मुलगा नव्हता. त्याच्या घरीं एक गोसावी येई. ‘अल्लख’ म्हणून पुकार करी. वाण्याची बायको भिक्षा आणी. पण “निपुत्रिकाच्या हातची भिक्षा घेत ...Read More