તારી ધૂન લાગી રે... - પ્રકરણ : 26 (અંતિમ પ્રકરણ)

by HARSH SHAH _ WRiTER Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

?તારી ધૂન લાગી રે... (પ્રકરણ : 26)આ પ્રેમની કહાનીમાં આવતા પાત્રો તથા જગ્યાના નામ સંપૂર્ણ રીતે કાલ્પનિક છે, વાસ્તવિકતા સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી. તો ચાલો તૈયાર થઈ જાવ પ્રેમની અદભુત ગાથાના છવ્વીસમાં ભાગના સાથી બનવા માટે, '?તારી ધૂન ...Read More