shiyaalnu bahuvachan shiyaalo thato nathi. by Ramesh Champaneri in Gujarati Humour stories PDF

શિયાળનું બહુવચન શિયાળો થતો નથી.

by Ramesh Champaneri Verified icon in Gujarati Humour stories

શિયાળનું બહુવચન શિયાળો નહિ થાય..! લોકોને શિયાળો જ કેમ માફક આવતો હશે, એ જ સમજાતું નથી. નહિ ઢંગના કપડાં પહેરાય, નહિ સાલી વાઈફ સાથે સીધી સેલ્ફી લેવાય કે કુલ્ફી ખવાય. ને ઘૂંટણીયા તી એવા થઇ ગયા હોય ...Read More