Punrjnm - 22 by Rajendra Solanki in Gujarati Novel Episodes PDF

પુનર્જન્મ - 22

by Rajendra Solanki Verified icon in Gujarati Novel Episodes

પુનર્જન્મ-22. ---------------અને,બને લવરમુછીયા ભવિષ્યમાં બનનારી ઘટનાઓથી અજાણ ભૂજ બસસ્ટેન્ડએ ઉતર્યા. પાર્થે હસીને કહ્યું,"જયંત આપણે ઉતરીશું ક્યાં "!. પોતાને વિરાટને બદલે જયંત કહ્યું, પોતે પાર્થ સામે જોઈ ખડખડાટ હસી પડયો અને કહ્યું, "મશ્કરી રેવા 'દે,આપણે ...Read More