કાલ્પનિકતાની દુનિયામાં જાદુઈ આત્મકથા નું રહસ્ય - ૧૪

by Kuldeep Sompura in Gujarati Adventure Stories

અધ્યાય-14સૌથી પહેલા તે પ્રકાશ સ્મૃતિએ જોયો કારણકે તે સૌથી આગળ ચાલી રહી હતી.તેણે બધાને રોક્યા ત્યારબાદ તે પ્રકાશ અર્થ અને કાયરા એ જોયો. તે ઝાડ પાછળ છુપાઈ ગયા.ત્યાં ધારીને જોયું તો ત્યાં કોઈ દેખાતું નથી અને માત્ર એક ટોર્ચ ...Read More