આઇસ ક્રીમ - એક પ્રેમ કહાની

by Jeet Gajjar Verified icon in Gujarati Love Stories

કૉલેજ ની કેન્ટિન માં માધવી આઇસ ક્રીમ ખાઈ રહી હતી. ત્યાં વિપુલ આવી ને માધવી ને કહ્યું હું રોજ તમને જોવ છું તમે રોજ આઇસ ક્રીમ ખાવ છો એક સલાહ આપું. રોજ ખાસો તો શરદી થઈ જાસે. આ સંભાળી ...Read More