નેગેટીવ ફીલિંગ્સ....ભય અને ચિંતા ..ટેન્સન

by Chaula Kuruwa Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

ભય ને ચિંતા સોને સતાવે..મને, તમને સોને ... એવી કોઈ વ્યક્તિ નહિ હોય જેને ક્યારેય કોઈ ચિંતા ના થઇ હોય ...કોઈ ભય જ ન લાગ્યો હોય કે કોઈ ની પણ ચિતા ના થતી હોય. જો કોઈ એમ કહે ...Read More