Nidhale Sasura - 16 - last part by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

निघाले सासुरा - 16 - अंतिम भाग

by Nagesh S Shewalkar Verified icon in Marathi Novel Episodes

१६) निघाले सासुरा! छायाचे लग्न उत्साहात पार पडले. भोजनकक्षात चाललेली गडबड पाहून दामोदर म्हणाले, अरेरे! काय ही गर्दी, म्हणे बफे! हे असे लोटालोटी करून, फतकल मारून खाण्यापेक्षा आणि ताटासाठी एक अधिकची खुर्ची अडवण्यापेक्षा पंगती वाढणे, पंगतीत ...Read More