Aghatit - 6 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग ६

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग ६ खरेतर पद्मनाभच्या आईला क्षिप्रा मधला फरक स्पष्ट दिसत होता . पोरगी वेळी अवेळी घरी येत असते, अभ्यास करताना कधीच दिसत नसे आणि सतत मोबाईलवर असे हे जाणवत होते . तिच्या मैत्रिणी पण जरा अति आगावू आहेत ...Read More