आळसवाद-चार तुकडे एक जोडकाम (दीर्घकथा) - 5

by Lekhanwala in Marathi Social Stories

********** पुन्हा तारीख बावीस डिसेबर (सकाळ): घडयाळात साडेसातच्या पुढे वाजलेत पण आपला साडेसातचा टाईम ठरला होता, “हा भाडखाव कुठे राहलायं” भाऊचा माणूस साईमंदिरासमोर चायच्या टपरीवर बसून मनातल्या मनात बोलत होता, तो भाडखाव म्हणजें तुम्ही, न राहवून त्यांने तुम्ही तिकडे ...Read More