Aghatit - 9 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग ९

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग ९ नाश्ता टेबलवर नाश्ता करताना क्षिप्राने खुप आनंदी असल्याचा आव आणला होता . कारण बाबा बरेच काही बोलत होता ...त्याचे बरेचसे बोलणे तिच्या कानावर फक्त पडत होते . मनात मात्र विचारांची गर्दी होती . आई दोनतीन वेळ ...Read More