દરિયાઈ વાર્તા : ખારાં પાણીનું ખમીર (ભાગ ૨)

by Khajano Magazine Matrubharti Verified in Gujarati Magazine

લહેરખી● વિષ્ણુ ભાલિયા -------------------- “તમારે તવાર જે વા’ણ હતું, ઈ હવે કાં ગયું ? ડૂબી ગયું કે ?” શરીરમાં જાણે હજારો શૂળ એકસાથે ભોંકાયા હોય એવી વેદનાથી તેમની કાયા કંપતી મેં જોઈ. એકાદ હળવા આંચકા સાથે તેમણે મને ...Read More