વાર્તા ૨૦૨૦ એપ્રિલ શ્રધ્ધા અંધશ્રદ્ધા કર્તવ્ય

by Prafull shah Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

વાર્તા ૨૦૨૦ એપ્રિલ અંશ્રધ્ધા ધશ્રદ્ધા કર્તવ્ય----------------------------- જિંદગી એક ક્ષણમાં મને બરફની જેમ પીગળતી લાગી રહી હતી. આંખ સામે અંધકારનો દરિયો ધેરાઈ વળ્યો હતો. મારી સામે ડૉ.મહેતા બેઠાં હતાં, મારી ડાબી તરફ ફેમીલી ડો.પરીખ બેઠાં હતાં.ડૉ.મહેતાએ રિપોર્ટની ફાઈલ ટેબલ પર ...Read More