કાશ મારે પણ એક બોયફ્રેન્ડ હોત ! - 1

by SAVANT AFSANA in Gujarati Love Stories

એ ગમ નો શું મતલબ જેમાં તારી કમી હોય…એ ખુશી નો શું મતલબ જેમાં તારી કમી હોય…હું તો એ વિચારી ને મોત થી મહોબત્ત કરી બેઠીકેએ જિંદગી નો શું મતલબ જેમાં તારી કમી હોય…..❤??વરસાદને ક્યાં ખબર, અંદર પણ એક ...Read More