Aghatit - 18 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग १८

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग १८ दुसऱ्या दिवशी सकाळी क्षिप्राला जाग आली तेव्हा दहा वाजून गेले होते . तिचे डोके चांगलेच जड झाले होते ,बेड वरून उठायला पण कठीण जात होते . अंगदुखी ,मळमळ..काहीतरी विचित्रच वाटत होते . ती तशीच उठली आणि ...Read More