Aghatit - 19 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग १९

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग १९ दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर ती चहा घेण्यासाठी स्वयंपाक घरात गेली . आजही तिला तसे बरे वाटत नव्हते ,पुर्ण विश्रांती घ्यायचे तिने ठरवले होते . आजची संध्याकाळची पार्टी तिच्यासाठी खुप खास असणार होती . गौतमने तिच्यासाठी खुप ...Read More