Aghatit - 20 - last part by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes PDF

अघटीत - भाग २० - अंतिम भाग

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Novel Episodes

अघटीत भाग २० रात्री नऊ वाजता पद्मनाभ घरी आला . आज दिवसभर भरपूर पळापळी झाली होती त्यामुळे खुपच थकला होता . सकाळपासून जेवायला पण फुरसत नव्हती मिळाली वरदा नुकतीच दवाखान्यातून येत होती . आता परत जेऊन तिला डबा घेऊन ...Read More