jinu the sayar ni kalme - 2 by Jinal Dungrani Jinu in Gujarati Poems PDF

jinu the sayar ni kalme - 2

by Jinal Dungrani Jinu in Gujarati Poems

પૃથ્વી પર અમે આવવાના ને જિંદગી અમે જીવવાના, જિંદગી અમે જીવવાના ને બાળમંદિરે જાવાના, બાળમંદિરે જાવાના ને નાસ્તા ના ડબ્બા ખાવાના, નાસ્તા ના ડબ્બા ખાવાના ને કલમ ખટારો શીખવાના, કલમ ખટારો શીખવાના ને સ્કૂલે અમે જાવાના, સ્કૂલે અમે જાવાના ...Read More