mushkelio dur karta shikho - 2 by Amit R Parmar in Gujarati Motivational Stories PDF

મુશ્કેલીઓ દૂર કરતા શીખો - 2

by Amit R Parmar Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

આ મુશ્કેલીઓ શું છે ? ૧૦૦૦ કિલોના પત્થરને હાથેથી ઉપાડવાનુ કહેવામા આવે તો તે આપણાથી ઉપડે નહી કારણકે તે આપણા શરીરના સામર્થ્યની બહાર છે એટલેકે આપણા માટે તે મુશ્કેલ છે તો આવા સામર્થ્ય બહારના કાર્યને મુશ્કેલી કહી શકાય. પણ ...Read More