કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત - (પાર્ટ -1)

by Yash Patel in Gujarati Adventure Stories

પ્રકરણ - 2 વાત છે ઓક્ટોબર મહિનાની. મિતલનો ફોને આવ્યો "યશ કંઇક પ્લાન કરીએ, મારે ટ્રેકિંગ પર જવું છે." મે કહ્યુ "હુ સાંજ સુધી માં તને જાણ કરું. હું અત્યારે કેદારકંથાનું જવાનું વિચારું છું." "હું અને ભયલો પણ કેદારકંથાનું ...Read More