કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત - (પાર્ટ -1)

by Yash Patel Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

તે રાત મારા જીવન ની સૌથી ખરાબ રાત હતી અને ત્યાબાદ ની સવાર મારા જીવન ની સૌથી સુંદર સવાર હતી. જીવનનું પણ કંઇક આવું જ છે. જ્યારે જ્યારે એમ થવા લાગે કે આપણા પર દુઃખનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે ...Read More