Shodh Chandrashekharcha - 14 by suresh kulkarni in Marathi Moral Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 14

by suresh kulkarni in Marathi Moral Stories

शोध चंद्रशेखरचा! १४--- सीट बेल्ट लावून, चंद्रशेखर BMW च्या स्टियरिंगवर हात ठेवून, क्षणभर डोळे मिटून बसला. कितीतरी दिवसांनी, तो स्वःता ड्राइव्ह करणार होता. साल, त्या सुलतानाला काढून टाकला पाहिजे, कायमचा. म्हणजे गाडीतरी हाती लागेल. सत्तर -ऐन्शी -शंभरवर आज रेस ...Read More