હું રાહી તું રાહ મારી.. - 43 - છેલ્લો ભાગ

by Radhika patel Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વંશ શિવરાજભાઈનો દીકરો છે તે જાણી શિવમ અને રાહી બંને અવાચક થઈ ગયા હતા.જ્યારે વંશ રાહીને શિવમ સાથે પોતાના ઘરે જોઈ તે પણ બંને જેવી સ્થિતિમાં હતો.જો રાહી એકલી હોત તો કોઈ પ્રશ્ન નહોતો પણ રાહી સાથે શિવમ અને ...Read More