ATRUPTA - 12 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

अतृप्त - भाग १२

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

मी बाहेर पडणार तोच कोणीतरी कण्हत असल्याचा आवाज आला.. आवाज एका मुलीचा होता... मी आवाजाच्या दिशेने पाहील तर कोपऱ्यात एका मुलीचं शिर पडलेल.. आणी ते शीर आपला जबडा उघडून कण्हण होत.. ते पाहून मागे सरकताना रक्तान ...Read More