Shodh Chandrashekharcha - 17 by suresh kulkarni in Marathi Moral Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 17

by suresh kulkarni in Marathi Moral Stories

शोध चंद्रशेखरचा! १७--- इरावती पोलिसस्टेशनच्या जवळ आली तेव्हा, तिला एक कार वऱ्हांड्यात उभी रहात असलेली दिसली. आणि त्यातून कोणीतरी उतरत होते. दारे उघडत असताना कारवाल्याला, इरावती साईड मिरर मध्ये दिसली असावी. कारच्या उघड्या खिडकीतून, कोणीतरी फायरिंग केली. इरावतीने बाईक ...Read More