Emporer of the world - 4 by JD The Reading Lover in Gujarati Adventure Stories PDF

Emporer of the world (જગતનો સમ્રાટ) - 4

by JD The Reading Lover in Gujarati Adventure Stories

આપણે આગળના ભાગમાં જોયું કે બીનીતભાઈ અને રમીલાબેનના ઘરે એક પુત્રનો જન્મ થાય છે. જેનું નામ જૈનીષ રાખવામાં આવે છે. જૈનીષના જન્મ સમયે શહેરમાં ઉદભવેલ અશાંતિનો માહોલ એકાએક શાંત થઈ જાય છે, જેને લોકો એક ચમત્કાર થયો હોય એવું ...Read More