फ्रेंडशिप वाली लव्हस्टोरी... - भाग 1

by Sourabh Bhujbal in Marathi Love Stories

फ्रेंडशिप वाली लव्हस्टोरी... सकाळ झाली , आई ने जोरात ओरडतच आवाज दिला ..आदित्य तसा खडबडून जागा झाला , घड्याळ पाहिल अन बत्तीच गुल झाली ! आठ वाजले होते , तो चटकन तसाच उठला आणि स्वत:ची आवराआवरी करू लागला. तेवढ्यात ...Read More