Shodh Chandrashekharcha - 19 by suresh kulkarni in Marathi Moral Stories PDF

शोध चंद्रशेखरचा! - 19

by suresh kulkarni in Marathi Moral Stories

शोध चंद्रशेखरचा! १९ --- संधी प्रकाशात पीटरचे ते गोडाऊन भूत बंगल्या सारखे दिसत होते. मुख्य रस्त्याच्या खोल आतल्या बाजूला ते होते. दोन किलोमीटरवर समुद्रकिनारा होता. गोडाऊन पर्यंत कच्चा रास्ता होता. त्या कच्या रस्त्यावरून, एक छोटा जुना तरी दणकट टेट्रा ...Read More