Maya by Dipti Methe in Marathi Thriller PDF

माया...

by Dipti Methe in Marathi Thriller

माया रुची चा जन्म झाला आणि माया शेखरला सोडून कायमची देवाघरी गेली. तिच्या शिवाय जगणं हा विचार सुद्धा त्याला सहन होत नव्हता. माया अशी एकाएकी आपल्याला सोडून जाईल असं कधी स्वप्नातही त्याला वाटलं नव्हतं. संसाराला ...Read More