હું જેસંગ દેસાઈ.. ભાગ ૬

by Jesung Desai in Gujarati Novel Episodes

ભાગ -6 મોગલ બાદશાહ શાહજહાના ધુળિયા નગર અમદાવાદમા બઘુ સમુસુતરૂ ચાલી રહ્યુ હતુ. એક સમયના કોમી રમખાણોના જન્મસ્થાન ગણાતા દરિયાપુર અને તેની ચાલી પોપટીયા વાડમાં પણ દરેક કોમના લોકો બે રોક-ટોક ...Read More