ભારતના ઇતિહાસમાંથી એક તારણ બોધ

by nirav kruplani in Gujarati Letter

ભારત ના ઇતિહાસ માંથી ઘણું શીખવા જેવું છે...વિભિન્ન યુગો માં થઈ ગયેલા મહાપુરુષો ના જીવન મૂલ્યો એમની શિખામણો એ કોઈ ભી સમયે અને પરિસ્થિતિમાં આજે પણ એટલા જ પ્રસ્તુત છે જેટલા પેહલા હતા..માટે પ્રથમ તો બની શકે તો એવો ...Read More