Emporer of the world - 8 by JD The Reading Lover in Gujarati Adventure Stories PDF

Emporer of the world (જગતનો સમ્રાટ) - 8

by JD The Reading Lover in Gujarati Adventure Stories

ભાગ - 7 માં આપણે બધા એ જોયું કે સ્કુલમાં જવાની જલ્દી ને લીધે જૈનીષ અને રમીલાબેન વચ્ચે પકડા પકડીનો ખેલ રમાય છે, જેમાં જૈનીષ દિશાના ઘરે ભાગી આવે છે. આ જોઈ દિશા પણ એમાં શામિલ થઈ જાય છે. ...Read More