Self Made Inspired by the life of Madam C J Walker by Disha Barot in Gujarati Film Reviews PDF

Self Made: Inspired by the life of Madam C J Walker

by Disha Barot in Gujarati Film Reviews

Self Made: Inspired by the life of Madam C J Walker Netflix પરની આ વેબ સિરીઝ "મેડમ સી જે વૉકર" ના નામ થી જાણીતા અમેરિકામાં વસતા નિગ્રોસ જાતિની એક સ્ત્રીની સત્ય ઘટના પર આધારિત વાર્તા છે. સૌથી પહેલા ...Read More