Kankachya svapratil kalpnechi katha - 3 by ज्ञानदा.. in Marathi Horror Stories PDF

कणकच्या स्वप्नातील कल्पनेची कथा - 3

by ज्ञानदा.. in Marathi Horror Stories

भाग-3 कणक ची परभणीला जाण्याची गोष्ट आठवताच वत्सलाबाई थोड्या संकोचून बाबांना म्हणतात, "अहो बाबा काय बात करताय?? कनक चा आज शेवटचा भुगोलचा पेपर आहे. तिचे पेपर संपताच ती दोन-तीन दिवसात परभणी ला जाणार आहे....मागच्या एक महिन्यापासून ...Read More