દામોદર, દાળ, પાણી - ગઈકાલે અને આજે

by SUNIL ANJARIA Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

લગ્ન વખતના જમણવારમેં નાનપણથી પંગતમાં બેસી જમતા લોકો જોયા છે. કોઈ શુભ પ્રસંગે કે ધાર્મિક ઉત્સવ પર.હવે તો બુફે સીસ્ટીમ ઘણા વખતથી છે. એમાં માત્ર બત્રીસ શાક ને તેત્રીસ પકવાન નહીં, અલગ અલગ વસ્તુઓનાં કાઉંટર્સ પણ હોય છે.વચ્ચે એક ...Read More