manasvi - 15 by Alpesh Barot in Gujarati Novel Episodes PDF

મનસ્વી - ૧૫

by Alpesh Barot Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

આપણા જેવા રૂઢિવાદી દેશમાં પ્રેમ કરવું એક સહાસ છે.પ્રેમ કરવું અહીં સરળ નથી!અહીં પ્રેમને ફક્ત શાસ્ત્રોમાં જ પૂજાય છે. હકીકત બહુકડવી છે. પ્રેમ કરવું કે પ્રેમમાં પડવું તેને સંસ્કાર સાથે જોડવામાં આવે છે?પ્રેમ સાથે સંકળાયેલી તમામ ઘટનાઓથી લોકો અભડાય ...Read More