Navnath Mahatmay - 8 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग ८

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग ८ त्याच्या अशा बोलण्याने मच्छिंद्रनाथ चकित झाले . मग त्याने आपणास वीट मिळाल्याची हकीकत सांगितली व तिला कोणी चोरटे येऊन लुटून नेतील, ही मोठी मला धास्ती आहे, म्हणून बोलले . ते ऐकून गोरक्ष म्हणाला, अशाश्वत ...Read More