લાઇફ ઓફ પાઈ - પુસ્તક પરિચય

by Kiran oza in Gujarati Book Reviews

'લાઇફ ઓફ પાઈ' (અનુ. જિતેન્દ્ર શાહ) નામથી કદાચ કોઈ અજાણ્યું નહીં હોય. સન 2012 ની ઓસ્કાર વિજેતા ફિલ્મથી આ નામ જાણીતું બનેલું. આ મૂવી પણ આ જ નામ વાળી યાન માર્ટલની નવલકથા પરથી જ બનેલી. આ નવલકથાનો કથાનક લગભગ ...Read More