Navnath Mahatmay - 11 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग ११

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग ११ पाचवा अवतार ” कानिफनाथ “ =================== श्री नऊनारायणांनी श्रीकृष्णाच्या आदेशाने वेगवेगळ्या नाथांच्या रुपाने अवतार घेतले. त्याचप्रमाणे श्री प्रबुध्द नारायणांनी हिमालयातील एका हत्तीच्या कानामध्ये जन्म घेतला, म्हणून त्यांना कानिफनाथ हे नाव पडले. गर्भगिरी ...Read More