કેદારકંથા - એક સ્વર્ગની મુલાકાત - (પાર્ટ - 11)

by Yash Patel Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

થોડા આગળ વધ્યા બાદ એક એકદમ જોખમી રસ્તો આવ્યો. તે U આકાર માં હતો. અમારે આ છેડે થી સામેના છેડે જવાનું હતું. પરંતુ રસ્તો એટલો સકડો હતો કે અમારો એક પગ માંડ માંડ રહેતો હતો. અને વરસાદ ના કારણે ...Read More