પ્રેત યોનિની પ્રીત... - પ્રકરણ-59

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

પ્રેત યોનીની પ્રીત... પ્રકરણ-59 અઘોરનાથ ગુરુજીની સાક્ષીમાં વિધુ-વદૈહીનો મૃત્ય પછીનાં ભવ જે પ્રેતયોનીમાં હતો એની કબૂલાત અને સ્પષ્ટતાઓ ચાલતી હતી અઘોરનાથ બાબાએ કાયાપ્લટ કરેલી એ પુરી થઇ અને માનસને એનાં દેહમાં સ્વતંત્ર કરેલો બધી પ્રેતયોની વાતો ચાલુ હતી. ...Read More