જૉકર – સ્ટૉરી એક લુઝરની – 45  Mehul Mer દ્વારા Classic Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ