લોકડાઉનનો પ્રેમ જીત્યો

by Bhavna Jadav Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

મહી એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં એસ એ સેલ્સ રીપ્રેઝનટીવ તરીકે કામ કરતી હતી.. એને આખો દિવસ કસ્ટમર વચ્ચે મગજમારી કરવામાં અને કામકાજ માં વ્યસ્ત જતો.. હમેશા મહેનતુ ને કહ્યાંગરી એવી ધૂની છોકરી એના કામ ને 100 % ન્યાય આપતી.. ...Read More